Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Mesafeli Satis Sözlesmesi

Mesafeli Satis Sözlesmesi

 

Madde 1 -SÖZLESMENIN TARAFLARI

Is BuSözlesmenin Bir Taraftan;

SATICI:Tavsanpinari mevkii. Gaytan Yolu Sarköy Tekirdag  Adresine Mukim Sarköy Çiftlik

Email:info@sarkoyciftlik.com.tr

 

Diger Taraftan;

ALICI: SonKullanici (Müsteri)

 

Madde 2: KONU

Isbusözlesmenin konusu, ALICI`nin SATICI`ya ait www.sarkoyciftlik.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparis verdigi, sözlesmede bahsi geçennitelikleri haiz,  içerigi ve satisfiyati belirtilen ürünlerin satisi ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayiliTüketicilerin Korunmasi Hakkindaki Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Uygulama Esas veUsulleri Hakkinda Yönetmelik hükümleri geregince taraflarin hak veyükümlülüklerinin saptanmasidir. ALICI, satisa konu ürünlerin temelnitelikleri, satis fiyati, ödeme sekli, teslimat kosullari vs. satisa konu ürünile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakki konusunda bilgi sahibi oldugunu, buön bilgileri elektronik ortamda teyit ettigini ve sonrasinda ürünü siparisverdigini, isbu sözlesme hükümlerince kabul ve beyan eder.www.sarkoyciftlik.com.tr com sitesinde yer alan önbilgilendirme ve fatura isbu sözlesmenin ayrilmaz parçalaridir. Siparisgerçeklestigi anda ALICI bu sözlesmenin tüm kosullarini kabul etmis sayilir.

 

Madde 3: ÜRÜNÜNTESLIMI, SÖZLESMENIN IFA YERI VE TESLIM SEKLI

Ürün, ALICI`ninteslimini talep etmis oldugu adresinde kargo sirketi yetkilisi marifetiyle,kendisine teslim edilecektir.

 

Madde 4:TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI

Teslim aninda ALICI`nin adresinde bulunmamasi durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmis olarakkabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nin ürünü geç teslim almasindan kaynaklananher türlü zarar ile ürünün kargo sirketinde beklemis olmasi ve/veya kargonunsaticiya iade edilmesinden dolayi da olusan giderler de ALICIya aittir.Teslimat, stokun müsait olmasi ve ürün bedelinin SATICI`nin hesabinageçmesinden sonra en kisa sürede yapilir. SATICI, ürünü siparisinden itibaren30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazili bildirimle ek 10 (on)günlük süre uzatim hakkini sakli tutar.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticariimkânsizlik halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyiengelleyen hava muhalefeti, ulasimin kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeniile sözlesme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`yabildirmekle yükümlüdür. Sözlesme konusu ürünün teslimati için isbu sözlesmeninimzali bir nüshasinin SATICI`ya ulastirilmis olmasi ve bedelinin ALICI'nin tercih ettigi ödeme sekli ile ödenmis olmasi sarttir. Herhangi bir nedenle ürünbedeli ödenmez veya banka kayitlarinda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimiyükümlülügünden kurtulmus kabul edilir.

 

Madde 5:ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

ALICI, sözlesmekonusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalaji yirtilmisvb. hasarli ve ayipli ürünü kargo sirketinden teslim almayacaktir. Teslimalinan ürünün hasarsiz ve saglam oldugu kabul edilecektir. Teslimden sonraürünün özenle korunmasi borcu, ALICI'ya aittir. Cayma hakki kullanilacaksa ürünkullanilmamalidir, fatura iade edilmelidir. Fatura asli gönderilmezse ALICI'ya KDV ve varsa diger yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ileiade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafindan karsilanir. Ürününtesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartinin ALICI'nin kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kisilerce haksiz veya hukuka aykiri olarakkullanilmasi nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun ürün bedeliniSaticiya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmis olmasi kaydiylaürünü 3 (Üç) gün içinde Saticiya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimatgiderleri ALICI'ya aittir. Ayrica ALICI, ALICI`nin gösterdigi adrese ve buadreste teslim sirasinda bulunan kisiye yapilan teslimatin, ALICI'ya yapilmisteslimat sayilacagini kabul etmektedir. 

 

Madde 6:SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

SATICI,sözlesme konusu ürünü saglam, eksiksiz, sipariste belirtilen niteliklere uygunve varsa garanti belgeleri ve kullanim kilavuzlari ile teslim edilmesindensorumludur.  SATICI, ALICInin hiçbirhukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizinürünü teslim aldigi  itibaren 7 (yedi)gün içerisinde ürünü reddederek sözlesmeden cayma hakkinin var oldugunu vecayma bildiriminin satici veya saglayiciya ulasmasi tarihinden itibaren ürünügeri almayi taahhüt etmektedir.  Satici,cayma beyaninin kendisine ulasmasindan sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedeliniiade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alir. SATICI, hakli gerekçelerle,sözlesmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya esit kalite ve fiyatta ürünü tedarikedebilir. Satici ürünün teslimi ifasinin imkânsizlastigini düsünüyorsa,sözlesmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI siparisiniptal edilmesini, sözlesme konusu ürünün varsa emsali ile degistirilmesinive/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadarertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. ALICI`nin siparisi iptal etmesihalinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garantibelgesi ile satilan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arizali veya bozukolan ürünlar, garanti sartlari içinde gerekli onarimin yapilmasi için Saticiyagönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satici tarafindankarsilanacaktir. 

 

Madde 7:SÖZLESMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLIKLERI

Ürünün Cinsi ve Türü, Miktari, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satis Bedeli www.sarkoyciftlik.com.tr/ adli web sitesindeki ürününtanitim sayfasinda yer alan bilgilerde ve isbu sözlesmenin ayrilmaz parçasi sayilan faturada belirtildigi gibidir. Satici teknik nedenlerden kaynaklananfiyat güncelleme hatalarindan sorumlu degildir. 

 

Madde 8: ÜRÜNÜNPESIN FIYATI

Ürünün pesinfiyati fatura içeriginde mevcuttur. 

 

Madde 9: VADELIFIYAT

Ürünün satisfiyatina yapilan vadeye göre fiyati, fatura içeriginde mevcuttur. 

 

Madde 10: FAIZ

Alicinin, kredikarti ile ve taksitle alisveris yapmasi durumunda çalistigi bankaya karsi 12.madde hükmünce sorumludur.

 

Madde 11:PESINAT TUTARI

Ürünün pesinat tutari, fatura içeriginde mevcuttur. 

 

Madde 12: ÖDEMEPLANI

Vadelisatislarin sadece Bankalara ait kredi kartlari ile yapilmasi nedeniyle, ALICI,ilgili faiz oranlarini ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasindanayrica teyit edecegini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri geregince faiz vetemerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasindaki kredi kartisözlesmesi kapsaminda uygulanacagini kabul, beyan ve taahhüt eder.Taksitlendirme islemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasinda imzalamisbulunan sözlesmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi karti ödeme tarihi bankaile ALICI arasindaki sözlesme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrica bankaningönderdigi hesap özetinden taksit sayisini ve ödemelerini takip edebilir. 

 

Madde 13: CAYMAHAKKI

ALICI, sözlesmekonusu ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kisi/kurulusa teslimindenitibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkininkullanilmasi için ayni süre içinde Saticiya faks, e-posta veya telefon ilebildirimde bulunulmasi ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve isbusözlesmenin ayrilmaz parçasi olan ve www.sarkoyciftlik.com.tr   websitesinde ALICI tarafindan kabul edilmis olan önbilgiler geregince,kullanilmamis olmasi sarttir. Bu hakkin kullanilmasi halinde, 3. kisiye veyaALICI'ya teslim edilen ürüne iliskin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkina iliskin ihbarin ulasmasini takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeliALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alinir. Faturaasli gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diger yasal yükümlülükler iadeedilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Saticitarafindan karsilanir.

 

Madde 14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteligiitibariyle iade edilemeyecek ürünler, hizli bozulan ve son kullanma tarihigeçen ürünler; tek kullanimlik ürünler; kopyalanabilir her türlü yazilim veprogramlardir. Ayrica, her türlü yazilim ve programlarin, medya ürünlerinin(DVD, DIVX, VCD, CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin kozmetik ürünlerinin cayma hakki çerçevesinde iade edilebilmesi içinambalajinin hiç açilmamis, bozulmamis ve kullanilmamis olmasi sarttir. 

 

Madde 15:TEMERRÜT HALI VE HUKUKI SONUÇLARI

ALICI, kredikarti ile yapmis oldugu islemlerinde temerrüde düsmesi halinde kart sahibibankanin kendisi ile yapmis oldugu kredi karti sözlesmesi çerçevesinde faizödeyecek ve bankaya karsi sorumlu olacaktir. Bu durumda ilgili banka hukukiyollara basvurabilir; dogacak masraflari ve vekâlet ücretini ALICIdan talepedebilir ve her kosulda ALICInin borcundan dolayi temerrüde düsmesi halinde,ALICI, borcun gecikmeli ifasindan dolayi Saticinin olusan zarar ve ziyaniniödemeyi kabul eder. 

 

Madde 16:YETKILI MAHKEME

Isbusözlesmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca ilanedilen degere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nin ve SaticininYerlesim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, tüketici mahkemesi bulunamayanyerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

Madde 17:YÜRÜRLÜK

Site üzerindenverilen siparise ait ödemenin gerçeklesmesi durumunda ALICI isbu sözlesmenintüm kosullarini kabul etmis sayilacaktir. SATICI, söz konusu sözlesmenin siteüzerinde, ALICI tarafindan okunduguna ve kabul edildigine dair onay almaksizinsiparis verilememesini saglayacak yazilimsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.